Depozit kalkulyatoru

Depozit
Faizlərin alınması
Müddət
ay
Məbləğ
İllik faiz dərəcəsi
0
%
Ümumi müddət ərzində faizlər
0
AZN
Valyuta məzənnələri Sizə zəng edək?
Dollar kreditlərinə kompensasiya hesablama kalkulyatoru
Bütün bölmələr
Bütün bölmələr
Bütün bölmələr
Banners main page
Bank haqqında
Korporativ bankçılıq
Kartlar
Kreditlər
Əmanətlər
Təcili pul köçürmələri
Onlayn xidmətlər
Xəbərlər
Bankımız mediada
Loyallıq klubu
Hesablaşma əməliyyatları
Sənədli əməliyyatlar
Müraciətlərlə bağlı icmal məlumat
Elanlar
Real hekayələr
Filiallar və bankomatlar
Videolar
Selectors
Tourism
Ads
Debet Kartlar
Lokal kartlar
Kredit kartlar
Biznes üçün
Nağd pul kreditləri
Kredit kartlar
İpoteka Kreditləri
Biznes kreditləri
Nə vaxt?
Xidmət vaxtı
Bazar ertəsi - Cümə (10:00–18:00)
Bütün depozitlər

“Manat” əmanəti

Əmanətin ilkin məbləği500 AZN
Maks. məbləğməhdudiyyət yoxdur
Əmanətin müddəti1 aydan 6 ayadək
Daha ətraflı Faiz cədvəli

6 aya illik 9%

Qısa müddətə yüksək faiz

Depozit kalkulyatoru
Depozit şərtləri

Əmanətin müddəti:

1 aydan 6 ayadək

Əmanətin valyutası:

AZN

Əmanətin ilkin məbləği:

Min. – 500 AZN
Maks. – məhdudiyyət yoxdur

01-11 Yanvar 2015-ci il tarixlərində fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə əldə edilən faiz gəlirlərinə ödəniş mənbəyindən vergi istisnasız olaraq, 11 yanvar 2015-ci il tarixdən 1 fevral 2016-cı il tarixədək hesablanmış faizlərin onların ödənilmə tarixindən asılı olmayaraq illik 500 manatdan yuxarı hissəsindən ödəmə mənbəyindən 10 faiz dərəcə ilə vergi tətbiq olunur. 1 fevral 2016-cı il tarixdən etibarən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə hesablanmış faizlər isə 3 (üç) il müddətinə gəlir vergisindən azad olunur.

Əmanətin artırılması:

mümkün deyil.

Əmanətin azaldılması:

İcazə verilir.

Azaldılan məbləğin minimumu:

100 AZN

Əmanətin vaxtından əvvəl çıxarılması:

Vaxtından əvvəl çıxarılan əmanətlər və ya əmanətin azaldılan hissəsi üçün faizlər ödənilmir.

Avtoprolongasiya

Əmanət müddəti qurtardıqdan sonra ertəsi gün əmanətçi əmanətin qaytarılmasını tələb etmədikdə həmin dövrdəki tarif və şərtlərdə eyni əmanət şərtləri mövcud olduğu halda həmin şərtlərlə, digər bütün hallarda isə faizlərin aylıq ödənilməsi şərtilə eyni müddətə uzadılır. Analoji məhsul olmadıqda, faiz dərəcələri Bankın xidmət tarifləri və şərtləri ilə tənzimlənir

Qeyd: Müştərinin bütün əmanətləri üzrə qalıq məbləğlərinin cəmi 500,000 ş.v.-i növbəti əlavə ediləcək əmanət məbləğilə keçəcəyi halda, həmin məbləğ üzrə illik faiz dərəcəsi Bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilərək, tariflərdə göstərilən faiz dərəcələrindən fərqli kimi təyin oluna bilər.

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası 16 sentyabr 2016-cı il tarixli növbədənkənar iclasında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət palatası və Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırmaqla qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinin 16 Sentyabr 2016-cı il tarixdən etibarən xarici valyutada qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinin 3 (üç) faiz saxlanması, milli valyutada qorunan əmanətlər üzrə isə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinin 15 (on beş) faizə qaldırılması barədə qərar qəbul etmişdir.

Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirik ki, 16 sentyabr 2016-cı il tarixinə qədər iştirakçı banklarda illik maksimum 15 faizlə qəbul olunmuş əmanətlər də, 16 sentyabr 2016-cı il tarixdən etibarən qorunan əmanət hesab olunur və Fond tərəfindən sığortalanır.

01 mart 2016-cı il tarixdən etibarən “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.20-ci maddəsinə müvafiq olaraq Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası tərəfindən əmanətlər üzrə müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsi həddində olan bütün qorunan əmanətlər məbləğindən asılı olmayaraq 3 (üç) il müddətində tam sığortalanır.

Faiz cədvəli

1, 2, 3, 4, 5 və 6 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlər üzrə faiz dərəcəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Əmanətin müddəti1 ay2ay3 ay4 ay5 ay6 ay
İllik faiz dərəcəsi5.50%6.00%7.00%8.00%8.50%9.00%Müştərinin bütün əmanətləri üzrə qalıq məbləğlərinin cəmi 500,000 ş.v.-i növbəti yerləşdiriləcək əmanət məbləğilə (yeni əmanət) keçəcəyi halda, həmin əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi göstərilən faiz dərəcələrindən fərqli kimi təyin oluna bilər.

Qeyd: “Manat” əmanət növü üzrə illik faiz dərəcəsi əmanət rəsmiləşərkən və yaxud əmanət müddəti ərzində, ərizəçinin müraciəti əsasındə, müvafiq ərizə və razılaşma imzalamaqla “Əmanətlərin Sığortalanması Fondu” tərəfindən müəyyən edilən şəkildə təyin edilə bilər.