Format: doc, docx, xls, xlsx, pdf və ya jpg (2Mb-dan az olmalıdır)