Format: gif jpg jpeg png. Maksimum 1 MB

Format: gif jpg jpeg png. Maksimum 1 MB

Kartın dəyərinin ödənişi ilə bağlı çek.