Deposit calculator

Deposit
Receipt of interest
Term
month
Amount
Annual interest rate
0
%
Total period of interest
0
AZN
Currency rates Call you back
Dollar kreditlərinə kompensasiya hesablama kalkulyatoru
All sections
All sections
All sections
Banners main page
About the bank
Corporate banking
Cards
Deposits
Urgent money transfers
Online services
News
Bankımız mediada
Loyalty club
Cash operations
Documentary operations
Announcements
Branches and ATMs
Videos
Selectors
Ads
Debet cards
Local cards
Credit cards
For business
When
Service time
Monday - Friday (10: 00-18: 00)

«Dynamic» deposit

Minimum amount100 AZN / USD / EUR
Maximum amountunlimited
TermFrom 1 month to 36 months
Read more Interest rate

Extendable up to half term deposit

Interest payments on the basis of early withdrawal of deposits

Deposit calculator
Deposit terms

Currency of the account

AZN/USD/EUR

Term

From 1 month to 36 months (Period starting from 12 months in EUR currency)

Interest payment

Monthly, on maturity

Original amount of the deposit

100 AZN/USD/EUR

Maximum amount of the deposit

unlimited

Interest

in AZN: min 6% - max. 11%
in USD: min.0.5% - max. 3%
in EUR: min.1.0% - max.1.05%

Rates of the interest

Mümkündür:

Increasing the deposit amount No increase is permitted upon expiration of the half of the term of the deposit account.

Where at the time of the increase of the deposit amount there exist deposit terms and conditions identical to the service fees and conditions, increase shall be subject to such terms and conditions, while in all other cases the increase shall be subject to the rate of interest indicated in the agreement, provided that interest is paid monthly. Minimum amount of the increase - 100 AZN/USD/EUR.

05.06.2017-ci il tarixədək USD və EUR valyutalarında cəlb edilmiş əmanətlər üzrə əmanətin artırılması, əmanət müddətinin yarısına qədər olan dövrdə və yalnız aşağıdakı tələblərə cavab verən əmanətlər üzrə mümkündür.

USD valyutası üzrə - Cəlbetmə faiz dərəcəsi illik 2.10%-dən çox olmadıqda;
EUR valyutası üzrə - Aşağıdakı tələblərin hər ikisi eyni zamanda ödənildikdə;

1. Cəlbetmə faiz dərəcəsi illik 2%-dən çox olmadıqda
2. Faizlərin ödənilməsi aylıq əsasda olduqda.

Qeyd 1: 29.05.2015-ci il tarixdən 05.06.2017-ci il tarixədək USD və EUR valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən, həmçinin yuxarıda qeyd edilən tələblərin birinə və ya heç birinə cavab verməyən əmanətlərin artırılması mümkün deyil.
Qeyd 2: AZN valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən əmanətlərin 10.05.2019-cu il tarixindən etibarən artırılması mümkün deyil.
Qeyd 3: 12.06.2019-cu il tarixindən etibarən yeni yerləşdirilən və prolonqasiya edilən əmanətlər üzrə artırılma şərtləri aşağıdakı şərtlərə əsasən həyata keçiriləcəkdir:

- Əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya edilmiş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, lakin hər iki hal üzrə ümumi məbləğ 200 000 (iki yüz min) AZN/USD/EUR–dan çox olmamaq şərtilə, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər.

*İlkin müqavilə məbləği dedikdə, əmanət müqaviləsi bağlanan zaman əmanət qismində yerləşdirilən məbləğ nəzərdə tutulur.

Decreasing the deposit amount Permitted.

Minimum amount of decrease - 100 AZN/USD/EUR.

Additional benefits

Where the amount of the deposit is equal to or over 1000 AZN/USD/EUR, customer is issued with free VISA Deposit card, and where the amount of the deposit equals at least 10000 AZN/USD/EUR and the term of such deposit is at least 12 months, customer is issued with free VISA Gold card. Where there are remain N months until the maturity of the deposit, the deposit card is issued for N+1 months.

Note: Where there is any card issued under the deposit account, interest must be transferred to the card account.

Terms of Loan linked to deposit account

You can get cash loan or open credit line linked to your deposit account. Minimum amount of credit line is 1000 AZN/USD, minimum amount of cash loan is 500 AZN/USD, maximum amount of credit line or cash loan is 100.000 AZN/USD. The currency of cash loan or credit line is defined as the same with the currency of deposit account. The amount of credit line or cash loan linked to deposit in AZN currency can be up to 70%, in USD maximum up to 80% of total balance of deposit account. Interest rate of credit line or cash loan is defined as +3% attractive interest rate on deposit account in AZN currency, for deposits in USD is determined in accordance with the following table and depending on the amount of the balance of all deposits in USD, as well attractive interest rates:

The total amount of the balance of all deposits in USDIf less than 10% of attractive interest rate on depositAt or above of 10% attractive interest rate on deposit
Up to 10000 (10000 isn’t included)attractive interest rate +3,00%attractive interest rate +2,50%
From 10000 to 49999attractive interest rate +2,50%attractive interest rate +1,50%
From 50000 to 99999attractive interest rate +2,25%attractive interest rate +1,00%
100 000 and moreattractive interest rate +2,00%attractive interest rate +0,50%

 


Withdrawal of the deposit amount prior to the maturity

Interest upon deposit or part of deposit withdrawn prior to the maturity shall be calculated as per the following formula: interest due on repaid amount or the amount of decrease (hereinafter referred to as «F») shall be recalculated under the following formula:
F = S * (R * (N -1) / 360) * (N - 1) / T

Where:
S – means the amount of decrease of the deposit amount (where the deposit are not withdrawn in full);
R – rate of interest under an agreement;
N – number of days from the date of making of an agreement to the date of decrease;
T – term of the deposit in days.

Automatic extension

Əmanətin müddəti qurtardıqdan sonra ertəsi gün əmanətçi əmanətin qaytarılmasını tələb etmədikdə həmin dövrdəki tarif və şərtlərdə əmanətin cari növünə (aylıq , müddətin sonunda) müvafiq olaraq eyni əmanət şərtləri mövcud olduğu halda həmin şərtlərlə, eyni əmanət şərtləri mövcud olmadığı halda daha aşağı müddətə mövcud olan şərtlərlə uzadılır, əks təqdirdə əmanətin müddəti uzadılmır. Digər bütün hallarda isə əmanətin müddəti Bankın birtərəfli qaydada müəyyən etdiyi şərtlərlə uzadılır.


Müştəri pulsuz hər hansı kart aldıqda və əlavə olaraq digər kart üçün müraciət etdikdə, əlavə kart qüvvədə olan komissiyalar tutulmaqla verilə bilər.

Qeyd: Müştərinin bütün əmanətləri üzrə qalıq məbləğlərinin cəmi 500,000 ş.v.-i növbəti əlavə ediləcək əmanət məbləğilə keçəcəyi halda, həmin məbləğ üzrə illik faiz dərəcəsi Bank tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilərək, tariflərdə göstərilən faiz dərəcələrindən fərqli kimi təyin oluna bilər.

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası 16 sentyabr 2016-cı il tarixli növbədənkənar iclasında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət palatası və Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırmaqla qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinin 16 Sentyabr 2016-cı il tarixdən etibarən xarici valyutada qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinin 3 (üç) faiz saxlanması, milli valyutada qorunan əmanətlər üzrə isə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinin 15 (on beş) faizə qaldırılması barədə qərar qəbul etmişdir.

Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirik ki, 16 sentyabr 2016-cı il tarixinə qədər iştirakçı banklarda illik maksimum 15 faizlə qəbul olunmuş əmanətlər də, 16 sentyabr 2016-cı il tarixdən etibarən qorunan əmanət hesab olunur və Fond tərəfindən sığortalanır.

01 mart 2016-cı il tarixdən etibarən “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.20-ci maddəsinə müvafiq olaraq Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası tərəfindən əmanətlər üzrə müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsi həddində olan bütün qorunan əmanətlər məbləğindən asılı olmayaraq 3 (üç) il müddətində tam sığortalanır.

Interest rate

 

Term (month)Interest is paid monthlyInterest is paid at the end of period
 AZNUSDEURAZNUSDEUR
15,50%1,00%-5,50%1,00%-
26,00%1,00%-6,00%1,00%-
36,50%1.50%-6,60%1,60%-
47,00%1.50%-7,10%1,60%-
57,50%1.50%-7,60%1,60%-
68,00%2.00%-8,10%2,10%-
78,30%2.00%-8,50%2,10%-
88,60%2.00%-8,80%2,10%-
99,00%2.00%-9,30%2,10%-
109,20%2.00%-9,50%2,10%-
119,30%2.00%-9,60%2,10%-
129,50%2,50%1,00%10,00%2,60%1,10%
1810,00%2,60%-10,70%2,70%-
2410,50%2,80%1,50%11,50%2,90%1,60%
3611,00%2,90%1,50%12,80%3,00%1,70%Müştərinin bütün əmanətləri üzrə qalıq məbləğlərinin cəmi 500,000 ş.v.-i növbəti yerləşdiriləcək əmanət məbləğilə (yeni əmanət) keçəcəyi halda, həmin əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi göstərilən faiz dərəcələrindən fərqli kimi təyin oluna bilər.

Hörmətli əmanətçilər!

1. Bildiririk ki, Dinamik əmanət məhsulu üzrə Sizinlə “Bank of Baku” ASC arasında bağlanmış müvafiq əmanət müqaviləsinə, müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, 21.07.2015-ci il tarixindən etibarən Bank tərəfindən birtərəfli qaydada aşağıdakı dəyişiklik edilir:

«28.05.2015-ci il tarixinədək (qeyd edilən tarix daxil olmaqla) ABŞ dolları ilə qoyulmuş əmanətlərinizin məbləği müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə və şərtlər daxilində artırılma müddətinin son gününədək cəmdə 04.06.2015-ci il tarixinə mövcud olan əmanət qalığının 50% həcmi qədər, lakin 20 000 ABŞ dollardan və eyni zamanda ay ərzində 1500 ABŞ dollardan artıq olmayan məbləğdə artırıla bilər.»

2. Dinamik əmanət məhsulu üzrə Sizinlə “Bank of Baku” ASC arasında bağlanmış müvafiq əmanət müqaviləsinə, müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, 24.04.2019-cu il tarixindən etibarən Bank tərəfindən birtərəfli qaydada aşağıdakı dəyişiklik edilir:

«AZN valyutası ilə qoyulmuş əmanətlərinizin 10.05.2019-cu il tarixdən etibarən artırılması dayandırlır».

3. 12.06.2019-cu il tarixindən etibarən yeni yerləşdirilən və prolonqasiya edilən əmanətlər üzrə artırılma şərtləri aşağıdakı şərtlərə əsasən həyata keçiriləcəkdir: Əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya edilmiş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, lakin hər iki hal üzrə ümumi məbləğ 200 000 (iki yüz min) AZN/USD/EUR–dan çox olmamaq şərtilə, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər.

*İlkin müqavilə məbləği dedikdə, əmanət müqaviləsi bağlanan zaman əmanət qismində yerləşdirilən məbləğ nəzərdə tutulur.